Fotovoltaïsche panelen

Een fotovoltaïsch paneel of zonnepaneel is opgebouwd uit een groot aantal fotovoltaïsche cellen die zonne-energie rechtstreeks in electriciteit omzetten, één van de meest uitgesproken vormen van duurzame energie-opwekking. De aldus verkregen energie wordt via een omvormer aan het electriciteitsnet gekoppeld. Indien het verbruik in uw woning lager is dan de opbrengst van uw zonnepanelen gaat de verbruiksmeter achteruit lopen. Een fotovoltaïsche installatie heeft enkel een vrij uitzicht en een goede oriëntatie nodig en vereist een minimum aan onderhoud.

Meer info vindt u hier.