Sanitair warm water

Sanitair warm water is noodzakelijk voor onze levenskwaliteit en we verwachten dan ook niet anders dat dat het altijd in voldoende mate beschikbaar is. Anderzijds verkiezen we wel de zuinigste oplossing. In de meeste gevallen leggen we een voorraad warm water aan in een boiler of voorraadvat. We kunnen hiervoor elektrische verwarmingselementen gebruiken op voordelig nachttarief of een warmtepomp die het met minder primaire energie kan stellen. De meest voordelige oplossing is veruit de zonneboiler in combinatie met enkele zonnecollectoren. Zodra er zon is, wordt het water gratis opgewarmd. Directe elektrische warmwaterproductie met doorstromers is ook een optie, maar vereist drijfkracht en kranen die aan het beperkte debiet aangepast zijn.