Warmtepompen

Een lucht-water warmtepomp brengt de warmte, onttrokken aan de buitenlucht, naar een watercircuit op hogere temperatuur. Deze warmte kan benut worden voor verwarmingsdoeleinden en de productie van sanitair warm water. Dit systeem kan ook toegepast worden in combinatie met een bestaande cv-installatie met grote radiatoren. Lucht is overal aanwezig en altijd beschikbaar. De lucht-water warmtepomp krijgt een plaats buiten of binnen en is makkelijk te installeren zonder grote kosten. Deze is ook toepasbaar met verschillende types binnenunits en vloerverwarming en bij hoge temperatuur lucht-water warmtepompen ook met bestaande radiatoren. In combinatie met een boiler kan er sanitair warm water worden opgewekt

Een bodem-water warmtepomp haalt warmte uit de grond. In een ondergronds netwerk van buizen circuleert een vorstvrij mengsel van water met glycol. Dat neemt de warmte uit de grond op en geeft die vervolgens af aan de warmtepomp met waterkringloop binnen de woning. Het buizennetwerk ligt horizontaal of verticaal. Wie niet veel plaats heeft, opteert voor verticale boorgaten, waarin kunststof slangen worden gebracht die aansluiten op de verdamper van de warmtepomp. Het aantal bodemcollectoren, gemiddeld 60 tot 120 m diep, is afhankelijk van de bodem en het verwarmingsvermogen. De horizontale bodemcollector bestaat uit kunststof slangen die 1,5 m diep worden aangebracht. De hoeveelheid warmte die wordt opgenomen, is afhankelijk van de grond.

Een water-water warmtepomp haalt de warmte uit de bodem of koel- of oppervlaktewater. Het grondwater heeft een constante temperatuur en is meestal voldoende aanwezig. Bij onttrekking van warmte door een warmtepomp zal de temperatuur niet dalen. Hierbij worden twee putten geboord. In een pompput wordt het grondwater aangezogen met een onderwaterpomp en wordt hieruit de warmte onttrokken door de warmtepomp. In de andere boorput geef je het koude water terug aan het grondwater. Dit systeem heeft het grootste rendement maar is ook het duurste. De water-water warmtepomp is toepasbaar met verschillende afgiftesystemen en laat ook de mogelijkheid tot natuurlijke koeling in de zomer op basis van het bodemwater.