Zonne-energie

Zonne-energie is de bron van licht en warmte en staat in voor bijna alle hernieuwbare energie. De hoeveelheid die de aarde constant bereikt is ongeveer 9000 x groter dan onze totale energiebehoefte! Op residentieel vlak kunnen we het zonlicht benutten door fotovoltaïsche zonnepanelen te installeren die de zonne-energie rechtstreeks in electriciteit opzetten. Een andere optie is de zonnewarmte benutten met thermische zonnepanelen of collectoren die het sanitair water opwarmen.